Nazvali jsme obchodní značku (brand): „Farma Kokoland“

Soukromá zemědělská farma byla založena v roce 2011 u Blaníka a na Vysočině. Navázala na historií sedláky ověřené zemědělské hospodaření, již od roku 1914, našimi dědy a pradědy odzkoušené v praxi. Letité sedlácké pokolení sedláků, farmářů, zemědělců, zemědělských inženýrů, zootechniků, potravinářů, domkařů, chovatelů ale i válečných veteránů, kteří založili chov hovězího, ovčího, vepřového, spárkaté, drůbežího a také produkci kvalitních vajíček od veselých slepiček. Na rozsahu a současného zaměření farmářské zemědělské produkce se z gruntu podíleli zootechnici Brýnovi, Bejblovi a Blažkovi. Založili a uvedli do života - zootechnička Bohunka Brýnová a absolventi potravinářské a zemědělské fakulty - anglofil Ing. Miroslav Žirovnický a germanofil Ing. Luboš Venkrbec. Rozvoj uplatnil chovatel ovcí Zdeněk Venkrbec a IT specialista Michal Žirovnický. Evropský rozměr nabídl Hensbusinessman Ing. Ondřej Strejček, CSc., a úspěšná konkurence převážně v zahraničí. Stálá odborná konzultace, praxe v zahraničí, návštěvy v plemenářském evropském gigantu Schropper v Rakousku, LSL Dieburg v Německu, mezinárodní výstavy v Holandsku, ve Francii, technologie SKA, KOVOBEL a Big Dutchman, umožnili kvalitní chov. Asociace soukromého zemědělství ČR, jako stavovská sedlácká spolková činnost, pomáhá farmářskému růstu a stabilizuje stálou kvalitu produktu. Neméně si zaslouží úctu manželé magistři Sedláčkovi, za synergickou prozíravost rozvoje novodobých Farmářských trhů v Praze a to především "Na Náplavce - Rašínovo nábřeží u Vltavy", oplývající "genius loci" z praxe metropole New York z tzv. "Greenmarkets" přenesením a založením v ČR. 

Malá zemědělská farma KOKOLAND disponuje alternativními zemědělskými sedláckými usedlostmi s polnostmi, loukami a lesy dnes již převážně na Vysočině.

Motto:

Die besten unter der Sonne!

The best under the Sun!

Nejlepší vejce pod sluncem!