Nazvali jsme obchodní značku (brand): „Farma Kokoland“

Soukromá zemědělská farma byla založena v roce 2011 na Vysočině a u Blaníka. Navazuje na historií sedláky ověřené zemědělské hospodaření, již od roku 1918, našimi dědy a pradědy odzkoušené v praxi. Letité sedlácké pokolení sedláků, farmářů, zemědělců, zemědělských inženýrů, zootechniků, potravinářů, potravinářských inženýrů, domkařů, chovatelů ale i válečných veteránů z 1. SV a po roce 89´když založili chov hovězího, ovčího, vepřového,  spárkaté, drůbežího a tak i produkci kvalitních vajíček. Na rozsahu a zaměření současné a novodobé farmářské zemědělské produkce se z gruntu podíleli zootechnici Brýnovi, Bejblovi a Blažkovi. Založili a uvedli do života - zootechnik Bohunka Brýnová a absolvent potravinářské fakulty - anglofila a novodobý válečný veterán Ing. Miroslav Žirovnický, absolvent zemědělské fakulty - germanofil Ing. Luboš Venkrbec a IT specialista  - Michal Žirovnický. Evropský rozměr podpořil hens-businessman Ing. Ondřej Strejček, CSc. a také úspěšná konkurence převážně v zahraničí. Stálá odborná konzultace, praxe v zahraničí, návštěvy v plemenářském evropském gigantu Schropper v Rakousku, a LSL Dieburg v Německu, mezinárodní výstavy v Holandsku, ve Francii, technologie SKA, KOVOBEL a Big Dutchman. Asociace soukromého zemědělství ČR, jako stavovská sedlácká spolková činnost, pomáhá farmářskému růstu a stabilizuje stálou kvalitu produktu. Neméně si zaslouží úctu manželé magistři Sedláčkovi, za skvělou organizaci a za synergickou prozíravost rozvoje Farmářských trhů v Praze a to především "Na Náplavce", oplývající New York praxi z "Greenmarkets". Webové stránky vhodně vytvořila Mgr. Kateřina Žirovnická.

Zemědělská farma KOKOLAND disponuje produkčními zemědělskými sedláckými usedlostmi s polnostmi a s lesy.

Motto:

Die besten Eier unter der Sonne!

The best Eggs under the Sun!

Nejlepší vejce pod sluncem!

 

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich