Aktuality posledních dní

 

Genetika úspěchu nespočívá jen v růstu, ale právě v zušlechťování již dosaženého v konkurenčním prostředí, a tím se řídíme!!!